Qui som?

DEFINICIÓ DE LA RADIOLOGIA

La Radiologia és la ciència mèdica que realitza el diagnòstic i el tractament guiat per la imatge.  Les tècniques radiològiques són múltiples i són la radiologia simple, la mamografia, la radiologia contrastada, l’ecografia, la Tomografia computeritzada, l’angiografia, la Ressonància magnètica i la Radiologia Intervencionista. La Radiologia té una gran importància en la Medicina moderna degut a que la majoria de decisions mèdiques (més del 85%) es basen en una prova d´imatge i a que la valoració radiològica del pacient s´ha convertit en la part central del procés assistencial en la majoria de malalties.  Per tot això, els radiòlegs actuen de consultors per a tots els metges tant a nivell hospitalari com en Atenció Primària. Així mateix, estem vivint un gran increment del tractament intervencionista guiat per la imatge degut a que aquests procediments tenen una millor relació cost-eficàcia i són molt menys agressius per al pacient que els tractaments quirúrgics convencionals.

IMPORTÀNCIA DE LA RADIOLOGIA

Tot i que la radiologia està adquirint cada dia una major importància, també s’enfronta a múltiples reptes que dificulten la seva aplicació a tota la població. Entre els reptes principals, ens enfrontem a la manca de radiòlegs, a l’increment de la demanda radiològica no justificada i a l’obsolescència de l’equipament radiològic, entre altres. Per solucionar aquests problemes és essencial un treball en equip on s’incloguin totes les radiòlogues i els radiòlegs.

MISSIÓ DE RADIÒLEGS DE CATALUNYA

En aquest sentit, la societat catalana de Radiologia "Radiòlegs de Catalunya" (RC) representa als 800 professionals de la Radiologia de Catalunya i pretén solucionar els reptes assistencials i oferir a la població de Catalunya la millor qualitat en el diagnòstic i el tractament intervencionista guiat per la imatge.

OBJECTIUS  DE RC

A principis del 2021 es va renovar la Junta de RC i els objectius principals de la Junta actual són:

 • 1. Planificar el futur de la Radiologia catalana amb un nou paradigma de treball cooperatiu en xarxa entre tots els serveis de Radiologia de Catalunya.
 • 2. Oferir suport al Desenvolupament Professional dels seus socis/es.
 • 3. Actuar com a interlocutor amb les institucions sanitàries catalanes respecte al Diagnòstic per la imatge.
 • 4. Millorar la Formació Continuada, així com la docència de la Radiologia a nivell de Pregrau i del Postgrau.
 • 5. Promoure la col·laboració amb altres societats professionals.
 • 6. Potenciar l'ús de les noves tecnologies als serveis de Radiologia.
 • 7. Millorar els programes de qualitat i de seguretat als serveis de Radiologia.
 • 8. Millorar les estratègies de gestió i comunicació de RC.
 • 9. Actualitzar els estatuts de les societats radiològiques catalanes.
 • 10. Potenciar la participació de totes les radiòlogues i els radiòlegs en els projectes de millora de la Radiologia Catalana.

PLA ESTRATÈGIC DE RADIÒLEGS DE CATALUNYA

La Junta de RC ha establert un pla estratègic  per aconseguir aquests objectius. Aquest pla té 6 pilars fonamentals:

 • a) Posar de manifest el valor afegit assistencial de la Radiologia diagnòstica i intervencionista.
 • b) Col·laborar en la revisió del  model assistencial a Catalunya amb revisió de la cartera de serveis i de l'adequació de la demanda radiològica.
 • c) Treballar per donar millor resposta a les necessitats assistencials de la població amb la Radiologia diagnòstica i intervencionista.
 • d) Contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari amb la millor relació cost-benefici de la Radiologia diagnòstica i intervencionista.
 • e) Garantir l’equitat a la població en quant a l’accés a la Radiologia diagnòstica i intervencionista.
 • f) Ajudar a aportar la màxima qualitat assistencial  per part de la Radiologia diagnòstica i intervencionista.

FORMACIÓ CONTINUADA PLA ESTRATÈGIC DE RADIÒLEGS DE CATALUNYA

Uns dels objectius principals de RC és el desenvolupament professional continu dels seus socis. En aquest sentit, RC realitza múltiples activitats de formació continuada (tallers, jornades, webinars, etc.) així com un curs de formació específica per a tots els residents de radiodiagnòstic de Catalunya. També és molt positiva l’experiència de les reunions mensuals amb tots els caps dels serveis de Radiologia dels Hospitals públics, centres privats i Atenció Primària. Finalment, RC organitza amb periodicitat bianual, el congrés català de Radiologia amb gran èxit de participació.

AMB EL SUPORT DE: