Múscul-esquelètic

Taller Pràctic Sobre L´utilitat De Les Tècniques D´imatge En El Maneig De La Massa De Parts Toves

Coordinador: Dr.José Antonio Narváez


Veintidos Teórico Práctico De Ecografía Músculo-esquelética En El Deporte


AMB EL SUPORT DE: